Gymnastiseren

Het grondwerk gericht op het Gymnastiseren en Rechtrichten (zoveel mogelijk symmetrisch maken van de spieren van het paard) bestaat uit een aantal oefeningen welke ook in een logische volgorde worden aangeleerd. Hiermee worden de spieren van het paard getraind waardoor ze sterker worden.

Dit zorgt ervoor dat je paard soepel, buigzaam en sterk wordt zodat het je goed als ruiter kan dragen. Het is heel belangrijk om rekening te houden met de biomechanica van het paard en daarnaast dient de ontwikkeling weldoordacht en niet overhaast te gebeuren. Voorwaarde voor het Gymnastiseren is het hebben van een GOEDE BASIS met je paard


Stap 1: Bepalen scheefheden

Deze fase is het vertrekpunt, het is handig om eerst de verschillende scheefheden/zwakheden bij het paard vast te stellen.

Deze scheefheden/zwakheden zijn voor ieder paard anders en door deze in kaart te brengen wordt duidelijk hoe het paard weer in evenwicht kan worden gebracht. Klik hier voor het bepalen van scheefheden/zwakheden


Stap 2: Voorbereiding werk aan de hand/Longeren

In deze fase wordt het fundament gelegd om met het paard aan de hand te kunnen werken.

Werking Kaptoom

Het paard dient de werking van de kaptoom te begrijpen en moet in staat zijn het hoofd neerwaarts te laten zakken terwijl het in balans blijft staan.
Ga naar de UITLEG


Stelling en buiging in stilstand
Het paard dient te leren dat het naar beide zijdes gelijkmatig kan inbuigen terwijl het in balans blijft staan.
Ga naar de UITLEG


Volte
Het lopen van een Volte met LVO: L staat voor lengtebuiging, V voor voorwaarts neerwaarts O voor ondertreden en hiermee leert het paard een correcte volte lopen.
Ga naar de UITLEG


Longeren
Op afstand en met correcte LVO op een volte lopen ook wel LONGEREN genoemd.
Ga naar de UITLEG


Stap 3: Basis werk aan de hand

Het paard leert aan de hand, gelijkmatig te buigen naar beide zijdes en zo de buigzaamheid van beide achterbenen te vergroten alsook de schoudervrijheid van beide voorbenen. Vanaf deze fase wordt het voor het paard mogelijk het zwaartepunt terug te brengen van de fragiele voorhand af naar de sterkere achterhand.

Rechtuit met buiging/
Schoudervoor
Om met LVO rechtuit te lopen als
voorbereiding op de
schouder-
binnenwaarts.
Ga naar de UITLEG


Schouder-
binnenwaarts 
Het paard leert het binnenachterbeen meer te belasten en dit dragend in te zetten en het krijgt hierdoor mee schoudervrijheid in het buitenvoorbeen. Daarnaast leert het paard het zwaartepunt meer terug te brengen naar de achterhand.
Ga naar de UITLEG


Travers
Het paard leert het buitenachterbeen meer te belasten en dit dragend in te zetten en het  krijgt hierdoor meer schoudervrijheid in het binnenvoorbeen. Daarnaast zorgt deze oefening ook voor het terug brengen van het zwaartepunt naar de achterhand.
Ga naar de UITLEG


Stap 4: Gevorderd werk aan de hand

Wanneer de basis onder de knie is, is het paard al een stuk soepeler en beter in balans. Het is dan tijd om een stap verder te gaan. Het paard leert fijner op de hulpen te reageren omdat er geen wand meer is waar het paard steun aan kan zoeken en de achterhand nog meer te buigen en te belasten.

Renvers
Deze oefening heeft hetzelfde doel als bij Travers, echter de oefening is gespiegeld. Hierdoor moet het paard beter aan de hulpen zijn omdat het geen aanleuning meer van de wand heeft. Tevens draagt deze oefening bij aan verdere verzameling en kan zo ook gemakkelijker Schouderbinnenwaarts, Travers aangeleerd worden op de volte en ook de oefeningen contra-galop en de galopwissel.
Ga naar de UITLEG


Appuyement

Beide achterbenen van het paard dragend in leren zetten. Hierdoor wordt er gelijktijdig gewerkt aan het buigzaam maken van beiden achterbenen.
Ga naar de UITLEG


Werkpirouette

Een kleine volte in Travers. Doordat de achterbenen een kleinere cirkel draaien dan de voorbenen moet het paard beide achterbenen vermeerderd buigen en kan het paard zich oprichten aan de voorkant.


Uiteraard kun je deze gymnastiserende oefeningen ook rijdend aanleren, maar het verdiend de voorkeur om in ieder geval eerst vanaf de grond tot en met Stap 2, Voorbereidend werk aan de hand/ longeren aan te leren.

Resultaat…. een paard met betere en meer symmetrische bespiering!!

Wanneer met succes de voorgaande fases zijn doorgelopen, is er al een hele grote stap gezet in de ontwikkeling van het paard, maar ook in die van jezelf!

Je zal merken dat je paard dan een flinke verandering heeft doorgemaakt. Wanneer je foto’s maakt gedurende de opleidingstappen, zal daarop te zien zijn hoe de spieren van je paard zich ontwikkelen. Maar naast het fysieke stuk, zal ook de relatie met je paard groeien door de intensieve samenwerking en je paard als het ware meer in balans komen in zijn reacties en doen en laten.

noa vroeger
Noa nu